Logo SREPB
 
   
  SREPB > Activités

La Société Royale d'Economie Politique de Belgique et la Fondation Universitaire ont l'honneur de vous inviter au déjeuner-débat

Koninklijke Vereniging voor Politieke Economie van België en de Universitaire Stichting nodigen u graag uit op het lunch-debat

Wat heet dan gelukkig zijn? Een economisch perspectief

Intervenant(s) :
Prof. Bram De Rock (KULeuven - ULB), .

ATTENTION : CETTE ACTIVITE EST REMISE A UNE DATE ULTERIEURE.

OPGELET: deze activiteit wotdt verplaatst naar een latere datum.

In de lezing “Wat heet dan gelukkig zijn? Een economisch perspectief” zal prof. De Rock zijn onderzoek nader toelichten en in het bijzonder zal hij focussen op het individueel welzijn van de Belgen. Vooreerst zal hij aangeven dat economen hier wel degelijk een meerwaarde kunnen bieden en dat deze verder reikt dan het in kaart brengen van financiële middelen van gezinnen. Vervolgens zal hij enkele opvallende resultaten bespreken uit het boek “Well-being in Belgium, beyond happiness and income’’ dat hij samen met collegae van vier Belgische universiteiten in 2018 publiceerde.

Bram De Rock is gewoon hoogleraar economie bij ECARES (Université libre de Bruxelles), in combinatie met een zelfde positie aan het departement economie van de KU Leuven. Hij heeft tevens gastaanstellingen aan het University College London en het Institute for Fiscal Studies (London). Bram De Rock publiceerde meer dan 60 artikels in internationaal toonaangevende tijdschriften zoals onder andere The American Economic Review en The Journal of Political Economy. In juni 2019, ontving hij, samen met Laurens Cherchye en Frederic Vermeulen, uit de handen van zijne Majesteit de Koning de prestigieuze Francqui prijs in de humane wetenschappen. Dit om het maatschappelijk belang van hun gezamenlijke onderzoeksagenda te onderstrepen.

Date et lieu :
Mardi 7 septembre de 12h30 à 14h00 -

A propos Activités Publications Mémoires et thèses Membres Newsletters Contact Experts académiques
Notre charte de vie privée

© Copyright 2013 - SREPB